Kontakten med servern förlorad. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontakt

Röktalslängder för Vörå

Afkortnings Längd af Wörå Sochn Pro A:o 1675              
      öde inlagda förmedlade optagit  
Kaitzår 3/4 Erich Sigfredsson     1/2    
Karfzår 1 Bertill Jacobsson     1/4    
Kåfwijochi 1 Anders Jönsson     1 gammalt ödhe  
Tuckur 1 Lars Erichsson     1/4    
  1 Påhl Staffansson     1/4    
  1 Matz Bertilssonn     1/4    
  11/12 Isach Simonssonn     1/4    
  3/4 Isach Anderssonn 3/4        
  1 Hans Markusson     1/4    
Rekipeldå 1 1/4 Isach Jacobsson     1/4    
  1 Mårten Ersson     1/4    
  1 Michell Israelsson     1/4    
  1 Anders Israelsson     1/4    
  1 Johan Mårtensson     1/4    
  1 Erich Påhlsson     1/4    
  5/6 Bertill Hansson     1/2    
  1 Påhl Erichsson     1/4    
Jörela 1 Mattz Hanssonn     1/4    
  1 Gabriell Jacobsson     1/4    
  1 Johan Hindersson     1/4    
  1 Johan Erichssonn          
  1 Mattz Erichssonn     1/2    
  1 Michell Mannill     1/4    
  1 1/4 Matz Michellsson     1/2    
  1 Margareta Enchia el K..     1/2    
  1 Mårten Ruut     1/4 för brandskada förmedlat efter wälb:ne H: Johan Graans skrifwelse på 3 års tijd och nu begynner af detta åhret 1675
Lumby 1 Mårten Staffansson     1/2 """"  
  1 Bengt Bertillssonn     1 """"  
  1 Johan Ohlsonn     1    
  1 Anders Hanssonn     1    
  1 Gretha Nilsdotter     1    
  1 Mårten Bertilssonn     1/4    
  1 1/4 Maria Enckia     3/4    
  1 Måerten Erssonn     1/2    
  1 Hans Mattzson     1    
  1 1/4 Markus Erichsson     3/4    
  1 Mårten Mattsson     1/4    
  1 Mårten Johanssonn     1/2    
Bergby 1 1/4 Walborg änckia Jussil     3/4    
  1 Isach Hinderssonn     1/2    
  1 Peer Hinderssonn     1/2    
  1 Michell Simonsson     1/4    
  1 Johan Jönssonn       1  
  1 1/4 Anders Jacobssonn     1/4    
  1 Olof Erssonns Enchia     1/2    
  1 Hans Mattsson     1/4    
Kåskeby 1 Isach Erssonn     1/4    
  1/2 Matz Jacobssonn     1/3    
  1 Bertill Ohlssonn     1/4    
  1 Staphan Michelsson     1/4    
  1 Margeta Enchia     1/2    
  5/8 Mattz Knubbs Enchia     1/4    
  5/8 Erich Erichssonn     1/4    
  1 Simon Brusijssonn     1/4    
  1 Erich Nikoinen     1/4    
  1 Anders Josepsson     1/4    
  3/4 Erich Michellsson     1/2    
  1 1/2 Simon Simonsson     1/4    
Miemossby 1 Abraham Jacobssonn     1/4    
  1 Åke Simonsson     1/4    
  1 Johan Peerssonn     1/2    
  1 Michell Mattzsonn     1/2    
  1 Hans Ohlsson och Grels Sigfredzsson     1/6    
Reki* Ioki 1 Erich Michelssonn     1/4    
  1 Simon Jacobssonn     1/2    
  1 Mattz Markusson     1/2    
  1 Matts Mattssonn     1/4    
  1/2 Michell Bertillssonn     1/4    
  1 Simon Simonsson     1/4    
  1 Thomas Jacobsson     1/4    
  1 1/6 Jacob Bertillssonn     1/2    
  1 1/4 Erich Josepssonn     1/4    
  1 H: Gustaf Gammal     1/2 för tijdens misswäxt och brandskada  
Lålax 1 Jacob Andersson     1 1/4    
  1 Carin Enchia     1/2    
  1 Peer Thomassonn 1        
  1 1/4 Hans Larssonn     1/4    
  1/2 Anders Bertilssonn   1/2      
  1 Jacob Mattzsson     1/4    
Mäkipä 3/4 Johan Hanssonn     1/4    
  1 1/6 Henrich Johansson     1/2 Efter wälb:ne H: Johan Graans Skrifft niuter för tijden brandskade förskoning på ett åhrs tijd nu 1675 uthan Extraordinarie Räntan intet sedt
Årawais 1 1/2 Carll Carllsson     1/2    
Mäkipä 4 3/4 ...der ...hrobärgz Säterij 4 3/4        
      9 30 2/5 1    
    Sahl: högwählb:ne Greff Claudi (?) Tottz Ärfwegodtz
    och allodial (?) frälsse 541/2 mant:l          
Maxmå 2/3 Lars Hinderssonn 2/3        
  2/3 Malin Pijga 2/3        
  2/3 Bertill Peerssonn 2/3        
  2/3 Gertrudh Enchia 2/3        
Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan X