Kontakten med servern förlorad. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontakt

Välkommen

Dessa sidor innehåller geneologiska uppgifter över ett antal släkter från Vörå och andra orter i Österbotten, Finland.

Följande grundprinciper har använts:

 • OBS! Nu levande, och vissa andra, personer visas inte kompletta uppgifter för.

  Personer som inte visas kompletta uppgifter för är:

  De som avlidit inom de senaste 51 åren
  De som jag inte har dödsdatum för men som fötts inom de senaste 151 åren
  De som jag inte har några datum för och som jag inte vet säkert om de har avlidit för minst 51 år sedan.

  Våra direkta förfäder visas dock alltid. Dessutom visas ytterligare några nära och barnlösa släktingar.

 • Alla personer är antingen direkt släkt med oss, har en gemensam anfader eller är gift med någon som har en gemensam anfader med våra barn. Personer som är direkta anfäder till någon av oss är utmärkta med en asterisk (*).

  Det kan finnas personer som inte är släkt. Dessa kan finns här eftersom jag för tillfället försöker koppla ihop dem mot min släkt (eller för att jag glömt att städa arkivet).

 • Ortsnamnen skrivs i modern form.

 • Personnamnen skrivs med den stavning som använts i kyrkböckerna.
  (Det är rätt intressant att se hur namnen utvecklas med tiden.)

 • Alla uppgifter är givna med bästa möjliga vilja, men felaktigheter förekommer säkert. Om ni hittar uppgifter på dessa sidor så tag dem som en startpunkt för egen forskning, och inte som en säker källa.
Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan X