Kontakten med servern förlorad. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontakt

Krigsfångar från Vörå efter slaget vid Napue

Specifikation öf:r dett manskap som A:o 1714 d:n 19 Feb: wed Storkyro Action af Wörå Sockns Bönder, förutan dhe som döde funnos, bortkommo eller fångne blif:t
Wörå Sockn  
   
Rekipäldoby  
ifrån  
1 Smedz, Thomas och Johan Mårtens
2 söner à 23 och 22 åhr gammal
3 Lillkaru, Isaac Jacobsson om 30 åhr
4 Clemes, Erich Johansson á 22
5 Josskaru, Mårth Persson 31
6 Wäst, Erich Ersson 30 åhr
7 Korfwolain, Mårth Matzson 35 åhr
8 Bengz, Isaac Sigfredson 20
9 Ehrs, Erick Matson 30 åhr
10 Israels, Joh: Anderson 32
11 Pörnul, Mickel Ersson 20
   
Jöraläby  
12 Bertils, Hans Matsson 26 åhr
13 Heinull, Johan Mattsson och
14 Erich Andersson à 35, 22 åhr
   
Andialaby  
15 Hirssal, Staph:n Persson 50
16 Härtus, Joh: Mattsson
17 son Matz à 35 och 18
18 Mannel, Nils Larsson 23
19 Nyby, Isaac Matsson om 30
20 Knutz, Hind: Hindersson ock
21 Michel Ersson à 23 och 20
22 Grannas, Michel Abramsson 28 åhr
   
Lomby  
23 Rassmus, Joh: Staffansson 26
24 Fendrick Backman 22
25 Kylckis, Markus Johanson
26 och dreng Erich à 36, 30
27 Tohrs, Lars Sigfredson 40
28 Staffans, Mårten och
29 Erich Staffans söner à 36 och 25
   
Bergby  
30 Kerppas, Anders Bertilsson 22
31 Isacus, Carl Carlsson 45
32 Ollus, Carl Mårthenson 30
33 Knubbas, Matz Michelson à 30
   
Miemosby  
34 Jufwas, Joh: Thomas son 23
35 Miemos, Erich Michelson 26
36 Grijms, Jacob Jacobson 35
37 Krookz, Erich Hanson 26
   
Mäkipääby  
38 Antohlis, Matz Anderson 23 ifran Wasa uthgådt
39 Seppas, Isac Johanson 38
40 Murikas, Abr: Isacson 24
   
Rökiåby  
41 Baggas, Mårth: Simonson 40
42 Smårus, Matz Simonson 30
43 Brams, Pehr Larson 32
44 dito Broder Michel 24
45 Noch Anders, tiente i Wasa 22
46 [sic] Räckz, Hind: Ersson 25
47 Antus, Bertil Påhlsson
48 och son Johan á 50 och 20 åhr
49 Kullas, Sam: Ersson 20
50 Clerckas, Isac Hinderson 48 åhr
   
Tuckurby  
51 Erss, Gustaff Ersson 45
52 Markus, Erich Person 23
53 Swälz, Per Simonson 39
54 Kåckas, And: Christiernsson om 33 åhr
   
Kåfjåkiby  
55 Åkes, Matz Abramson 22
56 Smetz, Matz Abramson 35
57 Widdas, Erich Sigfredsson 35
   
Kaitzorby  
58 Raddas, Simon Anderson 26
59 Hannus, Abr: Carlson 19
60 Thomas, Jac: Johanson 36
61 Keijsars, Jac: Johanson 26
62 Finnas, Joh: Jacobson 22
   
Karfzårby  
63 Tåssas, Erich Michelson 22
64 Perus, Erich And:son 22
65 Gustaf Gustason Cavus 21 åhr
   
Oxgangarby  
66 Palus, And: Carlson 35
67 Ryssas, Erick
68 Anders Erichs söner 26, 23
69 Skieppar, Erich Simons 22
70 Nissus, Johan Mattzson 24
   
Quimåby  
71 Borgm: Joh: Mattzon 27
72 Teugmå, And Hansson 40
   
Maxmåby  
73 Heijr, Hend: Mattzon 40
74 Härus Gab And:n 22
75 Simon And:n 20
76 Haals, Erich Mattzson 40
77 Euras, Mårt: Simonsson 35
78 Gab: Simonson 24
   
Kiercklaxby  
79 Bertils, Mårt Hindss 20
80 Clemetz, Erich Erickss 30
81 Nissus, Joh: Jacobsson 26
82 Thomas, Gab Erichsson 30
83 Lassus, Lars Ersson 40
84 Smedz Erich Simonsson 32
85 Esars, Joh: Esaiæsson 20
   
Palwis  
86 Ströms, Erich And:sson 35
87 Skåtars, Erich Erichsson 33
88 Peet, Simon Matsson 42
89 Erckas, Michel
90 Lars Mårtensson 33, 26
91 Yrjans, Erich Esaiæ 20
   
Lotlaxby  
92 Krooks, Mårt Larsson 22
93 Simos, Mårt: And:ss 30
94 Blusi, Gab: Thomasson 22
95 Helsing, Hans Ersson 34
96 Slögz, Erich Mårtss 30
97 ibid Elias Mårt:ss 26
98 Sigfredz, Mattz Hanss 30
   
Bertby  
99 Zach: Joh: Thom:ss 30
100 Gållas, Mattz Mårtz 45
101 Mattus, Joh: Daniels 25
102 dito Hohan Mattss 21
103 Pedars, Joh: Hind:s 42
104 Trötter, Erich Esaiæ 20
105 Strandas, Erich Michss 21
106 Kolax, Isaah Michelsson 30
107 Tors, Thomas Hends 23
108 Ollus, Hend: Ersson 21
   
Årawaisby  
109 Seiplax, Göstaf Johanss
110 Bertils, Göst: Carlsson
111 Mårtis, Mårt: Johansson
112 Tors, Hend: Jonesson
113 Vestas Erich Simonsson Skiepar
114 Erckilä, Mårt: Mårtenss
115 Cnuters, Mårt Michelsson
116 Jacobs, Gab: Joh:sson
   
Kimåby  
117 Kyras, Isaac Mattsson
118 Mattus, Isaac Hend:son
119 Jacobs, Mattz Esaiæsson
120 Backas, Påhl Johanss
121 Styfson Johan Erichsson
122 Perus, Mattz And:sson
123 Roukus, Mårt: Hind:sson
124 Muttas, Joh: Johansson
   
Keskisby  
125 Norrkeskis, Joh Hindsson
126 Gl: ...... Jöran Jöransson
127 Kuckois, Michel Mattzson
   
Pensalaby  
128 Pensas, And: And:sson
129 Clemet Ersson
   
Mäkipä  
130 Antohlis, Samuel Bertilss 40
   
Summa* 130  
Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan X