Kontakten med servern förlorad. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontakt

Inflyttade till Vörå efter stora ofreden

Om man läser moderna historieböcker så verkar den så kallade Stora Ofreden under åren 1713-21 inte ha varit så farlig. Visserligen dog det några i Napo år 1714, men för övrigt så var det inte så farligt; de flesta flydde till Sverige för att sedan komma tillbaka för att fortsatt fredligt liv. Man var det verkligen så?

I 1719 års mantalslängd, uppgjord av de ryska ockupanterna framgår att av totalt 201 uppräknade hemman är 55 helt öde, 55 öde med enstaka beboare och 45 bebos av utfattiga personer utan utsäde eller djur. Endast 45 betraktas som förmögna och stånd att klara sig. Detta är bara 22 %.

Vart for de som bebott de öde hemmanen och kom de tillbaka? Om man tittar på situationen 1731 så har vi följande hemman där bonden var finskspråkig eller inflyttad från finska grannkommuner (listan troligtvis inte komplett):

Antil, Johan Johansson Andiala   Laihela Karhu 9.1699 före 1723 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Grannas, Jacob Eliasson Andiala Gift med systern till Mickel Kulps fru. Frun ättling till Tarkkanen. Lappo Härsilä 14.04.1723 1745 Matti Lund samt Vörå kb 1750-56  
Grannas, Markus Andiala         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Grim, Erich Miemoisby         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Haga, Thomas Josefsson Lålax Bonde på Haga 1734-41. Bror till Matts Klafvus Laihela?       Matti Lund  
Hirsal, Gustaf Jacobsson Andiala Kom 1736 med familj till Vörå Laihela Tarkkanen 17.4.1715 1736 Matti Lund samt Vörå kb 1750-56  
Höijer, Markus Rökiö         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Jacobs, Mickel Jörala Tveksamt       före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Jakas, Jakob Jörala         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Johans, Jöran Jörala       3.1691 före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Jåpers, Lars Henriksson Bergby       1662 före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Jåpers, Matts Larsson Bergby Son till Lars Henriksson     7(?).1690 före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Jäppil, Matts Lomby         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Lillkarhu, Simon Mickelsson Rejpelt           före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51
Kavus, Matts Gabrielsson Karvsor Gift med Margareta Eriksdotter (Kavus?) 24.04.1726 i Vörå Lappo   5.6.1706 omkring 1726    
Keisar, Elias Eriksson Kaitsor Gift med Maria Johansdotter 11.8.1728 i Vörå Ilmola, Alavo   5.1707 omkring 1728 Vörå kb 1750-56  
Klafvus, Matts Josefsson Lotlax Köpte hemmanet ca 1748. Bror till Thomas Haga Laihela?   1.1714 1748 Matti Lund  
Klemets, Matts Johansson Koskeby Gift med Maria Andersdotter Klemets Alahärmä? Kosoinen (Kosoila?) 3.9.1683 före 1723 Torbjörn Nikus  
Kneck, Erich Grelsson Koskeby Lillkneck?       före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Knuts, Matts Lomby         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Konsti, Jöran Jöransson Bergby   Lillkyro?   2.1690 före 1723 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Kulp, Mickel Henriksson Lomby Inflyttad med familj Laihela Miska 3.9.1730 före 1758 Vörå kb 1750-56  
Lillkneck, Erich Erichsson Koskeby Gift med systern till Jacob Grannas fru. Frun ättling till Tarkkanen. Kauhava?       Matti Lund  
Mannil, Josef Jacobsson Andiala Gift med Karin Mattsdotter Mannil 14.06.1730 i Vörå. Bror till Gustaf Hirsal Laihela Tarkkanen 19.3.1708 omkring 1730 Matti Lund samt Vörå kb 1750-56  
Martois, Hindrich Hidrichsson Lomby       1692 före 1726    
Murkais, Johan Johansson Mäkipää Gift med Karin Mattsdotter Murkais Alahärmä? Kosoinen (Kosoila?) 1692 före 1723 Torbjörn Nikus  
Nissilä, Jacob Jöransson Lomby Gift med Lisa Mattsdotter (Nissil?) 28.12.1724 i Vörå. Död före 1750 Lillkyro?     omkring 1724 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Olis, Hindrich Lomby         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Ohlis, Simon Simonsson Lomby Gift med Anna Mårtensdotter Ohlis Lillkyro   22.10.1702 omkring 1725 Torbjörn Nikus  
Ollas, Matts Davidsson           före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Ollus, Josef Andersson Lålax Gift med Margareta Eriksdotter 17.03.1728 i Vörå Lappo Annala 3.1688 omkring 1728 Matti Lund  
Peet, Erich Rejpelt         mellan 1723 och 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Pörnull, Bertil Bertilsson Rejpelt Gift Pörnull från Vörå     4.1693 före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Rex, Daniel Jacobsson Rökiö Gift med Anna Mattsdotter Rex 19.01.1724 i Vörå Kauhava   1699 före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
Råndman, Simon Eriksson Koskeby Gift med brita Mattsdotter 25.8.1728 i Vörå       omkring 1728 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Skata, Matz Lotlax         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Skrifvar, Elias Lomby         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Swens, Erich Rökiö         före 1731 Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51  
Widbäck, Anders Rökiö Blev länsman i Vörå 1721 kan ha varit sockenskrivare i Vörå före 1717 Lappo Viijainen 1688 1721 Matti Lund  
Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan X