Kontakten med servern förlorad. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontakt

Fårbete i skärgården 1709

Vi som släktforskar i Vörå stöter alltid på problemet med "hålet" före 1750. Alla sätta att hitta ett namn eller ett patronymikon kan vara av intresse. Kanske - kanske inte - kommer man vidare bara man hittar ett namn på en person... Denna lista har hjälpt mig i ett fall - kanske någon annan har nytta av den.

Enligt syn förättad av häradshövding Jonas Mollin 1709
Stor-Särkimo      
  Hans Dalakarl Koskeby
  Mats Andersson Skarpers Kerklax
  Mats Finnas Maxmo
  Simon Biskop Hiiripeldo
  Mats Mulloi -
  Simon Hudd Ojaniemi
  Johan och Eric Säätälä Lillkyro
  Jakob Miekka Miekka
  Eric Grannas Miemois
  Mårten Kaustinen Lomby
  Matts Nikos Koskeby
  Simon Thomasson Nygård Rökiö
  Johan Knubb Koskeby
  Hindrich Ruut Andiala
  Mickel Kullas Kerklax
  Anders Öhman -
  Simon Smeds Kerklax
  Daniel Långs Rekipeldo
  Johan Jöransson Walda Perkiö
  Hendrich Juvi Maxmo
  Johan Westrenius Tottesund
  Matz Mannila Andiala
  Zakarias Påhlsson Esars Kerklax
  Mårten Hendricsson - Maxmo
  Nils Ersholm -
       
Jättarholmen och Granholmen      
  - Gammals Rökiö
  Erik Eriksson Jakobs -
  Gabriel Jakobsson Bondas Jörala
  Prästgården - Rökiö
  (två hemman) Slögs Lotlax
  T. Jonsson Backman Voitby
  Inge Nilsson Siffres Forsman Voitby
  Johan Mårtensson Clemets Rekipeldo
  Simon Smårus Rökiö
  Isak Mickelsson Kålax Bertby
  Johan Larsson Ivars Vassor
  Leander Mattsson Abrams Oxkangar
  Evald Eriksson Stor-Knäck Koskeby
  Mickel Jacobsson Stor-Knäck Koskeby
  Matts Murkais Mäkipä
  Påhl Simonsson Hals Maxmo
  Mårten Sigfridsson Ingo Lomby
  Mårten Ingo Kofvjoki
       
Bionholmen och Furuskär      
  Johan Thomasson Zachris Bertby
  Matts Gåll Bertby
       
Rågskär      
  Hendrik Simonsson Tors Bertby
  Erik Tunis Miemois
  Mårten Wäst Rekipeldo
       
Kivilös      
  Johan Måsa Lålax
       
Seppäs holmen      
  Isak Seppäs Mäkipä
       
Risalot      
  Jacob Jakobsson Furunäs Kärklax
       
Brudholmen      
  Gabriel Eriksson Kuxas Kerklax
  Hemming Stenkull Kerklax
       
Undre Brudholmen      
  Lars Larsson - Kerklax
       
Dagaholmen öster i Särkimofjärden      
  Matts Mickelsson Björk Ö-Hankmo
       
Enskär      
  Thomas Mickelsson Härtul Jörala
       
Pitkälot      
  Mårten Mårtensson Knus Rökiö
  Johan Thomasson Antus Bertby
  Matts Olofsson Svenns Bertby
  Erik Mickelsson Ollus Lålaks
       
Lajpet      
  Mickel Grim Miemois
       
Satamalot      
  Johan Henriksson Pedars Bertby
       
Wartha och Tordsholmen      
  Mats Mårtensson Toppar Bertby
       
Stor- och Lillkorpeslot      
  - Grims Miemois
       
Karlot      
  Mats Påhlsson Akers Tuckur
  - Murkais Mäkipä
       
Badstuguholmen      
  Sigfrid Grim Miemois
       
Gränholmen      
  Jakob Simonsson Audas Kerklax
       
Österön      
  Johan Brander -
  Samuel Backman, länsman -
  Inge Simonsson Sväls Tuckur
  Leander Kock Tuckur
  Matz Hindriksson Kärp Bergby
  Abr. Jonsson Broors Tuckur
  Erik Matsson Skått Tuckur
  Erik Matsson Rijsk Bertby
  Lars Matsson Kollas Rökiö
  Jacob Tröttas Bertby
  Mats Leanders Puss Maxmo
  Mats Leanders Antbrams Rökiö
  Jacob Guttas Kerklax
  Mats Carlsson - Tuckur
  Josef Simonsson - Tuckur
  Michel Öhling Kerklax
  Mårten Åkesson Ingo Kovjoki
  Mårten Grind Tuckur
  Hendrik Matson Bertels Kerklax
  Mårten Vest Rekipeldo

Källa:
Gunnar Ehnholm, Bidrag till kännedom om Särkimo, Ulot och Pudimo samt Väster-och Österören till storskiftet i slutet av 1700-talet.
Österbotten årsbok 1979.
Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 37.
Vasa 1980.
ss. 157-177.

Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan X