Kontakten med servern förlorad. Detta kan bland annat bero på en pågående uppdatering. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontalkt

Avkortningslängder för Vörå

Afkortnings Längd af Wörå Sochn Pro A:o 1675              
      öde inlagda förmedlade optagit  
Kaitzår 3/4 Erich Sigfredsson     1/2    
Karfzår 1 Bertill Jacobsson     1/4    
Kåfwijochi 1 Anders Jönsson     1 gammalt ödhe  
Tuckur 1 Lars Erichsson     1/4    
  1 Påhl Staffansson     1/4    
  1 Matz Bertilssonn     1/4    
  11/12 Isach Simonssonn     1/4    
  3/4 Isach Anderssonn 3/4        
  1 Hans Markusson     1/4    
Rekipeldå 1 1/4 Isach Jacobsson     1/4    
  1 Mårten Ersson     1/4    
  1 Michell Israelsson     1/4    
  1 Anders Israelsson     1/4    
  1 Johan Mårtensson     1/4    
  1 Erich Påhlsson     1/4    
  5/6 Bertill Hansson     1/2    
  1 Påhl Erichsson     1/4    
Jörela 1 Mattz Hanssonn     1/4    
  1 Gabriell Jacobsson     1/4    
  1 Johan Hindersson     1/4    
  1 Johan Erichssonn          
  1 Mattz Erichssonn     1/2    
  1 Michell Mannill     1/4    
  1 1/4 Matz Michellsson     1/2    
  1 Margareta Enchia el K..     1/2    
  1 Mårten Ruut     1/4 för brandskada förmedlat efter wälb:ne H: Johan Graans skrifwelse på 3 års tijd och nu begynner af detta åhret 1675
Lumby 1 Mårten Staffansson     1/2 """"  
  1 Bengt Bertillssonn     1 """"  
  1 Johan Ohlsonn     1    
  1 Anders Hanssonn     1    
  1 Gretha Nilsdotter     1    
  1 Mårten Bertilssonn     1/4    
  1 1/4 Maria Enckia     3/4    
  1 Måerten Erssonn     1/2    
  1 Hans Mattzson     1    
  1 1/4 Markus Erichsson     3/4    
  1 Mårten Mattsson     1/4    
  1 Mårten Johanssonn     1/2    
Bergby 1 1/4 Walborg änckia Jussil     3/4    
  1 Isach Hinderssonn     1/2    
  1 Peer Hinderssonn     1/2    
  1 Michell Simonsson     1/4    
  1 Johan Jönssonn       1  
  1 1/4 Anders Jacobssonn     1/4    
  1 Olof Erssonns Enchia     1/2    
  1 Hans Mattsson     1/4    
Kåskeby 1 Isach Erssonn     1/4    
  1/2 Matz Jacobssonn     1/3    
  1 Bertill Ohlssonn     1/4    
  1 Staphan Michelsson     1/4    
  1 Margeta Enchia     1/2    
  5/8 Mattz Knubbs Enchia     1/4    
  5/8 Erich Erichssonn     1/4    
  1 Simon Brusijssonn     1/4    
  1 Erich Nikoinen     1/4    
  1 Anders Josepsson     1/4    
  3/4 Erich Michellsson     1/2    
  1 1/2 Simon Simonsson     1/4    
Miemossby 1 Abraham Jacobssonn     1/4    
  1 Åke Simonsson     1/4    
  1 Johan Peerssonn     1/2    
  1 Michell Mattzsonn     1/2    
  1 Hans Ohlsson och Grels Sigfredzsson     1/6    
Reki* Ioki 1 Erich Michelssonn     1/4    
  1 Simon Jacobssonn     1/2    
  1 Mattz Markusson     1/2    
  1 Matts Mattssonn     1/4    
  1/2 Michell Bertillssonn     1/4    
  1 Simon Simonsson     1/4    
  1 Thomas Jacobsson     1/4    
  1 1/6 Jacob Bertillssonn     1/2    
  1 1/4 Erich Josepssonn     1/4    
  1 H: Gustaf Gammal     1/2 för tijdens misswäxt och brandskada  
Lålax 1 Jacob Andersson     1 1/4    
  1 Carin Enchia     1/2    
  1 Peer Thomassonn 1        
  1 1/4 Hans Larssonn     1/4    
  1/2 Anders Bertilssonn   1/2      
  1 Jacob Mattzsson     1/4    
Mäkipä 3/4 Johan Hanssonn     1/4    
  1 1/6 Henrich Johansson     1/2 Efter wälb:ne H: Johan Graans Skrifft niuter för tijden brandskade förskoning på ett åhrs tijd nu 1675 uthan Extraordinarie Räntan intet sedt
Årawais 1 1/2 Carll Carllsson     1/2    
Mäkipä 4 3/4 ...der ...hrobärgz Säterij 4 3/4        
      9 30 2/5 1    
    Sahl: högwählb:ne Greff Claudi (?) Tottz Ärfwegodtz
    och allodial (?) frälsse 541/2 mant:l          
Maxmå 2/3 Lars Hinderssonn 2/3        
  2/3 Malin Pijga 2/3        
  2/3 Bertill Peerssonn 2/3        
  2/3 Gertrudh Enchia 2/3        
Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan 🗙